skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار  COMFAR III Expert Version 3.3a

پکیج دوره آموزشی

 • ارائه مطالب آموزشی مطابق با عناوین آموزشی (بخش اول)
 • ارائه کتاب” تجزیه و تحلیل مالی طرح ها با استفاده از نرم افزار COMFAR III Expert”
 • ارائه کتاب الکترونیکی “نحوه تهیه گزارشات توجیهی بازار، فنی و مالی Feasibility Study”
 • ارائه کتاب الکترونیکی “Investment Appraisal” در خصوص تئوری و اصول اقتصادی مهندسی
 • ارائه کتاب الکترونیکی ” Fundamentals of corporate finance” در خصوص تأمین مالی شرکت ها
 • ارائه فایل پرزنتیشن دوره که حاوی نکات اساسی و کلیدی تجزیه و تحلیل مالی طرح ها می باشد
 • فایل های کامفار و اکسل مربوط به مطالبی که در دوره بررسی و تحلیل می گردد

عناوین آموزشی

 • آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study برای انواع طرح های احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی و انتقال، برحسب استانداردهای ملی و بین المللی تهیه این گزارشات شامل:
 • مطالعات بازار
 • بررسی های فنی
 • تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی
 • آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی شامل:
 • ارزش فعلي خالص  Net Present Value (NPV)
 • نسبت ارزش فعلی خالص Net Present Value Ratio (NPVR)
 • شاخص سود آوری Profitability Index (PI)
 • نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری Internal Rate of Return (IRR)
 • نرخ بازده داخلي سرمایه گذار Internal Rate of Return on Equity (IRRE)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR) Modified Internal Rate of Return
 • دوره بازگشت سرمايه عادی Normal Payback Period (NPBP)
 • دوره بازگشت سرمايه متحرک Dynamic Payback Period (DPBP)
 • تحلیل اقتصادی Economic Analysis
 • تحلیل تفاضلی Incremental Analysis
 • آزمون رتبه بندی پروژه ها Investment Ranking Test
 • تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis
 • بدست آوردن IRR مورد نظر Desired IRR
 • تحلیل نقطه سربسر Break Even Point Analysis
 • صورت حساب جریانات نقدی Cash Flow
 • صورت حساب سود (زیان) Income Statement
 • ترازنامه Balance-Sheet
 • سایر مفاهیم کاربردی
 • آموزش مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزار کامفار (COMFAR)
 • تعریف پروژه
 • پروژه های جدید، بهسازی و نوسازی
 • پروژه های مشارکتی
 • روش توسعه پاک/ کاربرد شراکتی
 • تحلیل مالی و اقتصادی
 • تحلیل مرکز هزینه
 • تخصیص هزینه ها
 • ارزیابی مجدد داراییها
 • تورم
 • برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداری
 • محصولات
 • واحدهای پولی داخلی، خارجی، واحد پولی حسابداری و واحد شمارش
 • تعیین نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سرمایه گذاری شده
 • تعیین نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد
 • هزینه های ثابت سرمایه گذاری
 • افزایش قیمت ها
 • استهلاک و انواع آن
 • هزینه های تولید
 • هزینه های تولید مستقیم و غیر مستقیم
 • هزینه های ثابت و متغیر
 • هزینه های استاندارد تولید و تعدیلات سالیانه
 • برنامه فروش
 • مالیات و یارانه فروش
 • تعیین سرمایه در گردش برحسب هزینه های تولید شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و حساب های پرداختنی
 • منابع تأمین مالی
 • سرمایه پرخطر
 • یارانه ها و هدایا
 • انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت
 • نحوه توزیع سود
 • تعیین درصد مالیات بردرآمد و یا مالیات مطلق
 • ذخایر سرمایه گذاری
 • ذخایر استهلاک
 • تعدیلات استهلاک
 • آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار
 • آموزش نحوه ورود اطلاعات (Data Entry) در گره (Node) های نرم افزار کامفار
 • آموزش نحوه انتخاب نتایج (Select Results)، محاسبات (Calculation)، نمایش نتایج (Show Results) و گزارش گیری (Print) از نرم افزار کامفار
 • آموزش نحوه رفع خطاهای (Errors) ایجاد شده در خروجی نرم افزار کامفار
 • آموزش نحوه تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار کامفار شامل:
 • خلاصه عملکرد پروژه
 • هزینه های سرمایه گذاری
 • هزینه های قبل از بهره برداری (سود دوران مشارکت)
 • نتایج تجاری
 • جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
 • جریانات نقدی دوره ای
 • جریانات نقدی تجمعی
 • خالص گردش وجوه
 • جریانات نقدی تنزیل شده
 • کل سرمایه سرمایه گذاری شده
 • نسبت NPV به کل سرمایه و سرمایه سرمایه گذاری شده
 • حساسیت IRR
 • دوره بازگشت سرمایه عادی
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک
 • کل حقوق سرمایه گذاری شده
 • صورت حساب سود (زیان) و نسبتها
 • ترازنامه پیش بینی شده

زمان برگزاری

دوره آموزشی در طی 5 جلسه و در روزهای زیر برگزار می گردد.

 • پنجشنبه 13  تیر        08:00 الی 13:00
 • جمعه 14 تیر         08:00 الی 13:00
 • پنجشنبه 20  تیر        08:00 الی 13:00
 • جمعه 21 تیر         08:00 الی 13:00
 • شنبه 22 تیر         16:00 الی 20:00

محل برگزاری

ستارخان، بعد از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12، شرکت بامداد قرن دانش

نحوه ثبت نام

خواهشمند است به منظور ثبت نام و رزرو صندلی در دوره آموزشی تجزیه و تحلیل مالی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار، هزینه شرکت در دوره آموزشی را که یک میلیون تومان می باشد، به شماره حسابی که در ادامه ارائه می گردد واریز و شماره فیش و یا ارجاع آن را از طریق پست الکترونیک و یا تلفن همراه اعلام نمایید تا بعد از تایید مالی ثبت نام شما انجام گردد.

شماره حساب بانکی

نوع حساب: حساب سپرده کوتاه مدت بانک ملی

نام صاحب حساب: نادر صفری

شماره حساب: 0205524535005

 شماره کارت: 6582 – 8341 – 9918 – 6037

شماره شبا: IR91 0170 0000 0020 5524 5350 05

جهت درخواست برگزاری دوره در محل شرکت کامفار پرو فرم زیر را پر کنید.

  Back To Top