skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12

بخش اول- سرفصل های دوره آموزشی

 

مرحله اول:     مرور مفاهیم و اطلاعات و رفع اشکالات مربوط به دوره مقدماتی COMFAR

مرحله دوم:     ارائه اطلاعات یک پروژه جدید جهت ورود اطلاعات در COMFAR بصورت Workshop

مرحله سوم:     تحلیل و بررسی صورت های مالی

 • تحلیل و بررسی مفاهیم و سرفصل های ترازنامه در صورت های مالی
  • داراییهای جاری
  • داراییهای بلند مدت
  • بدهی های جاری
  • بدهی های بلندمدت
  • حقوق صاحبان سهام
 • تحلیل و بررسی جدول صورت سود (زیان) صورت های مالی
 • تحلیل و بررسی جدول جریانات نقدی صورت های مالی
 • تحلیل و بررسی یادداشت های مربوط به صورت های مالی
 • تعریف و محاسبه نسبت های مالی
 • تعریف و محاسبه نسبت های فعالیت
 • تعریف و محاسبه نسبت های عددی
 • نحوه استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای طرح توسعه
 • استفاده از صورت های مالی در نرم افزار کامفار برای طرح توسعه

مرحله چهارم:   تعریف یک طرح توسعه برای ورود اطلاعات در نرم افزار COMFAR

 • تحلیل و بررسی بخش های مختلف نرم افزار COMFAR برای طرح توسعه
 • لحاظ نمودن تولید چندین محصول در طرح توسعه
 • فرض وجود چند شریک سرمایه گذاری Joint Venture
 • استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی که در اختیار می باشد
 • محاسبه شاخص های مالی برای هریک از شرکا Shareholders
 • محاسبه قیمت تمام شده برای هریک از محصولات با استفاده از تخصیص هزینه ها  Cost Allocation

مرحله پنجم:    تحلیل اقتصادی Economic در نرم افزار COMFAR

 • مفاهیم و شاخص های تحلیل اقتصادی
 • اطلاعات ورودی بخش تحلیل اقتصادی
 • پارامترهای فراگیر
 • ارزش افزوده اقتصادی Value-Added
 • خالص اثرات تسعیر ارز Net Foreign Exchange Effect
 • اثرات اشتغالزایی Employment Effect
 • ارزیابی اقتصادی Economic Appraisal
 • اثرات غیر مستقیم Indirect Effect
 • تحلیل و بررسی بخش های مختلف تحلیل اقتصادی
 • تحلیل و بررسی خروجی های تحلیل اقتصادی

مرحل ششم: استفاده از بخش های جدید COMFAR

 • استفاده از بخش تخصیص هزینه ها Cost Allocation
 • استفاده از بخش تحلیل مرکز هزینه Cost Centre Analysis
 • مفهوم بخش ارزیابی مجدد داراییها Revaluation of fixed assets
 • مدل ارزیابی موجودیها Stock Model
 • تحلیل تفاضلی Incremental Analysis
 • سود صادر شده Profit Repatriated
 • هزینه / درآمدهای داخلی/خارجی
 • بخش های مختلف تنظیمات صفحه Page Setup
 • بخش های مختلف موارد قراردادی Defaults
 • تحلیل حساسیت پیشرفته با استفاده از اکسل
بهترین-مدیریت-با-کامفار

بخش دوم- هزینه های برگزاری دوره

 • دوره آموزشی در محل کارفرما در 8 جلسه 3 ساعته و در مجموع 24 ساعت برگزار می گردد
 • هزینه برگزاری دوره در محل کارفرما رقم 120 میلیون ریال می باشد
 • باضاء هر تعداد دانشجو بیش از 10 نفر، رقم 6 میلیون ریال به رقم فوق اضافه خواهد شد.
 • هزینه های فوق بصورت خالص و پس از اعمال کسورات مربوط لحاظ شده و پرداخت هرگونه مالیاتی برعهده کارفرما می باشد.
 • 50 درصد هزینه برگزاری دوره، بصورت پیش پرداخت و 50 درصد الباقی پس از اتمام دوره در وجه شرکت واریز می گردد.
 • برنامه زمانبندی و نحوه برگزاری دوره با توافق طرفین تعیین می گردد.
 • درصورت برگزاری دوره آموزشی در شهرستان، هزینه ایاب و ذهاب و اقامت مدرس، برعهده کارفرما می باشد.

بهترین-نتیجه-با-کامفار

بخش سوم- پکیج دوره آموزشی

 1. ارائه مطالب آموزشی مطابق بارئوس مطالب آموزشی دوره پیشرفته کامفار
 2. ارائه فایل پرزنتیشن دوره که حاوی نکات اساسی و کلیدی تجزیه و تحلیل مالی طرح ها می باشد
 3. فایل های کامفار و اکسل مربوط به مطالبی که در دوره بررسی و تحلیل می گردد

بخش چهارم- امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره

 • رایانه به تعداد شرکت کنندگان در دوره
 • نصب نرم افزار Excel روی هریک از رایانه های فوق
 • نصب نرم افزار COMFAR III Expert روی هریک از رایانه های فوق
 • ویدئو پروژکتور و یا تلویزیون LCD با سایز مناسب
 • وایت بورد

بمنظور پاسخگویی به سوالات و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و یا هماهنگی جهت برگزاری دوره پیشرفته کامفار با همکارمان آقای صفری با شماره همراه 09125856401 تماس حاصل فرمایید.

 

Back To Top