skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
کارگزار تأمین مالی

کارگزار تأمین مالی

بامداد قرن دانش کارگزار تأمین مالی پروژه ها ی سرمایه گذاری می باشد.  تأمین مالی پروژه ها بخش مهمی از هر سرمایه گذاری می باشد. بخشی از هزینه سرمایه گذاری از تسهیلات و یا سایر منابع تأمین می گردد. سرمایه…

Read More
تأمین مالی ارزی صندوق توسعه ملی

تأمین مالی ارزی صندوق توسعه ملی

تأمین مالی ارزی صندوق توسعه ملی تأمین مالی ارزی صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهای مناسب برای راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری می باشد. این شرکت مشاور کلیه اقدامات لازم از ابتدا تا انتها جهت تأمین مالی پروژه های…

Read More
تأمین مالی ریالی صندوق توسعه ملی

تأمین مالی ریالی صندوق توسعه ملی

تأمین مالی ریالی صندوق توسعه ملی تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهای مناسب برای راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری می باشد. این شرکت مشاور کلیه اقدامات لازم از ابتدا تا انتها جهت تأمین مالی پروژه…

Read More
Back To Top