skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

ارائه خدمات طراحی و مهندسی در طول عمر پیدایش ایده تا بهره برداری از پروژه بخش خدمات طراحی و مهندسی از جمله بخش های بسیار مهم می باشد. طراحی و مهندسی بسیار گسترده می باشد و از بخش های بسیار…

Read More
قرارداد EPC

قرارداد EPC

قرارداد EPC قرارداد EPC شامل خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا Engineering Procurement Construction می باشد. در برخی موارد قرارداد EPCC خواهد بود که مرحله راه اندازی Commissioning نیز به آن اضافه می گردد. از جمله خدمات قابل ارائه توسط…

Read More
Back To Top