skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
نظارت و کنترل پروژه

نظارت و کنترل پروژه

نظارت و کنترل پروژه اجرای پروژه های سرمایه گذاری نیازمند نظارت و کنترل پروژه Project Control می باشد. بعد از آنکه طراحی فاز یک و دو مربوط به پروژه کامل شد، برنامه جامع ساختار شکست کار WBS Work Breakdown Structure …

Read More
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

بمنظور سامان دهی خدمات مشاوره در بخش ارائه تسهیلات بانکی، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تأسیس گردید. کانون با بررسی امکانات و زیرساخت ها و تجارب شرکت های مشاور مهندسی به آنها مجوز ارائه خدمات مشاوره و تهیه…

Read More
Back To Top