skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
طرح توجیهی برای شهرداری

طرح توجیهی برای شهرداری

مشارکت عمومی خصوصی Public Private Partnership شهرداری ها نهاهای خودگردانی می باشند که پروژه های مختلف سرمایه گذاری شهری را هدایت و رهبری می نمایند. در این خصوص تدوین طرح توجیهی برای شهرداری از جمله مواردی است که سرمایه گذاران…

Read More
Back To Top