skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
طرح توجیهی برای شهرداری

طرح توجیهی برای شهرداری

مشارکت عمومی خصوصی Public Private Partnership شهرداری ها نهاهای خودگردانی می باشند که پروژه های مختلف سرمایه گذاری شهری را هدایت و رهبری می نمایند. در این خصوص تدوین طرح توجیهی برای شهرداری از جمله مواردی است که سرمایه گذاران…

Read More
فرمت گزارش توجیهی بانکی

فرمت گزارش توجیهی بانکی

فرمت گزارش توجیهی بانکی در طول دوره فعالیت خود، شرکت بامداد قرن دانش برای تأمین مالی از بانک های مختلف اقدام نموده است. لذا کارشناسان این شرکت با فرمت گزارش توجیهی بانکی تمامی بانک ها آشنایی دارند. طرح های مختلف…

Read More
طرح توجیهی تولید فریم عینک

طرح توجیهی تولید فریم عینک

طرح توجیهی تولید فریم عینک شرکت بامداد قرن دانش در سال گذشته بعنوان مشاور شرکت بین المللی زیبادید مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)  برای تدوین طرح توجیهی تولید فریم عینک انتخاب گردید. قرار است که این طرح در سال 1400…

Read More
Back To Top