skip to Main Content
تهران، صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، ساختمان تجاری اداری دریای نور، پلاک 910، طبقه سوم، واحد 12
بیزینس پلن Business Plan بیمارستان 160 تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی سجادیه (سوانح سوختگی) با نرم افزار کامفار Comfar

بیزینس پلن Business Plan بیمارستان 160 تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی سجادیه (سوانح سوختگی) با نرم افزار کامفار comfar

مطالعات بازار

1-1- رتبه ایران در شاخص‌های سلامت

بررسی رتبه ایران در شاخص های سلامت نشان می دهد که در مواردی نظیر مرگ بابت سوانح جاده ای، سوختگی، عدم دسترسی جمعیت به خدمات درمانی استاندارد، دسترسی به امکانات زایمان طبیعی و برخی موارد دیگر شرایط چندان مناسبی ندارد. براین اساس اجرای طرح هایی نظیر بیمارستان سجادیه با هدف رشد و توسعه ارائه خدمات درمانی به مردم استان قزوین و همچنین راه اندازی بخش فوق تخصصی سوانح سوختگی در راستای رفاه عمومی و افزایش و ارتقای شاخص های سلامت در ایران و دسترسی تمامی مردم به امکانات درمانی مناسب می باشد.

در ارزیابی سال 1395 ایران در بین ۱۸۸ کشور جهان در رتبه ۱۰۴ قرار داشت که با لحاظ شاخص‌های جدید رتبه ایران به نحو چشمگیری (۳۵ پله) افزایش یافته و به ۶۹ ارتقا یافته است. این مطالعه بخشی از مطالعه جهانی بار بیمار‌ی‌ها،‌ آسیب‌ها و عوامل خطر  (Global Burden of  Disease ۲۰۱۶) است که بیش از «۳۳۰ بیماری و علل مرگ و آسیب‌ها » و ۸۴ عامل خطر را در سطح جهان طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ گزارش می‌دهد.

 مطالعه جهانی Global Burden of  Disease ۲۰۱۶) هر سال توسط انستیتو سنجش و ارزشیابی سلامت (Institute of Health Metrics and Evaluation)  در دانشگاه واشنگتن در سیاتل ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد و در مطالعه ۲۰۱۶ نیز بیش از ۲۵۰۰ پژوهشگر از بیش از ۱۳۵ کشور، ۳۷ شاخص از مجموع ۵۰ شاخص سلامت را به صورت مستقل و سیستماتیک ارزیابی کرده‌اند.

در مطالعه میزان پیشرفت اهداف توسعه پایدار بهداشتی در ۱۸۸ کشور جهان ( Measuring Progress and Projecting Attainment on the Basis of Past Trends of the Health-Related Sustainable Development Goals in ۱۸۸ Countries: An Analysis From the Global Burden of Disease Study ۲۰۱۶) سی و هفت مورد از ۵۰ شاخص مربوط به (  SDGاهداف توسعه پایدار) مربوط به سلامت طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ اندازه‌گیری شده‌اند.

به گفته مجریان مطالعه، از آن جا که موسسات ملی و جهانی به دنبال استحکام راهبردهای عملی و تدوین سیاست‌های مشخص در زمینه اهداف توسعه پایدار هستند،‌ پیش‌بینی‌های اولیه نیز برای شاخص‌های ۲۰۳۰ صورت گرفته است.

هدف شاخص توسعه پایدار ۲۰۱۶

 اما ۳۷ شاخص توسعه پایدار ۲۰۱۶ را Disaster mort (مرگ بر اثر فجایع طبیعی)، child stunting (کوتاه قدی کودکان)، child wasting (لاغری کودکان)، child overweight (اضافه وزن کودکان)، MMR (نسبت مرگ و میر مادران)، SBA (حضور فرد ماهر حین زایمان)، NN mort (مرگ و میر نوزادان)، HIV incid (بروز اچ آی وی)، Tuberculosis incid (بروز سل)، Malaria incid (بروز مالاریا)، Hep B incid ( بروز هپاتیت ب)، NTD prev (شیوع بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده)،  NCD mort (مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر شامل بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی مزمن)، suicid mort (مرگ و میر ناشی از خودکشی)، Acohol Use (مصرف الکل)،‌ Road injury mort (مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای)،‌  FP need met, mod (خدمات تنظیم خانواده)، Adol birth rate (نرخ زایمان نوجوانان)، UHC index (شاخص جهانی پوشش سلامت)،‌ Air poll mort (مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای خانگی و آلودگی هوای محیطی)، WaSH mort (مرگ و میر ناشی از آب غیربهداشتی)، Poisoning mort (مرگ و میر ناشی از مسمومیت ناخواسته)، Smoking prev (شیوع سیگار کشیدن روزانه)، Vaccine cov (پوشش واکسیناسیون جمعیت هدف براساس برنامه های واکسیناسیون ملی)، Int partner viol (خشونت خانگی)،‌ HH air poll ( آلودگی هوای خانگی)، Water (آب)،  sanitation (بهداشت و درمان)، hygiene (بهداشت)، Occ burden (بار بیماری ناشی از خطرات شغلی)، HH air poll (شیوع آلودگی هوای خانگی)، Mean PM۲.۵ (ذرات ریز کوچکتر از ۲،۵ μm)، Homicide (مرگ و میر ناشی از خشونت میان فردی)، Conflict mort (مرگ و میر ناشی از درگیری و تروریسم)، Violence prev (شیوع خشونت فیزیکی و جنسی)، Child sex abuse (شیوع سوء استفاده جنسی از کودکان)، Cert death reg (سیستم مطمئن ثبت مرگ و میر) تشکیل می‌دهند.

در برآورد بار جهانی بار بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطر ۲۰۱۵ ( GBD) سی و سه شاخص سلامت مرتبط و یک شاخص کلی SDG مربوط به سلامت برای ۱۸۸ کشور از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ اندازه‌گیری شده بود که چهار شاخص: پوشش واکسن برای جمعیت هدف در برنامه های ملی، شاخص خشونت فیزیکی، سوء استفاده جنسی از کودکان و ثبت مرگ در GBD ۲۰۱۶ افزوده شدند.

رتبه ۶۹ ایران و ارتقای ۳۵ پله‌ای در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

 در ارزیابی سال گذشته، ایران در بین ۱۸۸ کشور جهان در رتبه ۱۰۴ قرار داشت که با لحاظ شاخص‌های جدید رتبه ایران به نحو چشمگیری (۳۵ پله) افزایش یافته و به ۶۹ ارتقا یافته است.

ترکیه هم که در ارزیابی قبلی یک پله بالاتر از ایران در رتبه ۱۰۳ بود، امسال با رشدی به مراتب بیشتر از ایران (۴۵ پله) به رتبه ۵۸ صعود کرده و البته عربستان که در ارزیابی سال گذشته پس از ایران در رتبه ۱۰۵ بود امسال تنها با یک رتبه ارتقا به رتبه ۱۰۴ رسیده است.

ابندکس شاخص‌های توسعه پایدار در فاصله بین صفر تا ۱۰۰ قرار دارند که صفر نشانه بدترین  وضعیت و ۱۰۰ نشانه بهترین وضعیت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. ابندکس ایران در دستیابی به مجموع  ۳۷ هدف توسعه پایدار معادل ۶۲ و در سایر اهداف غیر توسعه هزاره معادل ۶۰ است.

نگاهی به نتایج کلی مطالعه نشان می‌دهد ایران در ۱۵ شاخص دارای وضعیت عالی و خوب (ایندکس ۷۵ – ۱۰۰) است و در ۲۲ شاخص دارای وضعیت متوسط، بد و بدترین (ایندکس صفر – ۷۵ ) است.

بهترین عملکردهای ایران در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

نتایج مطالعه نشان می‌دهد ایران در ۷ شاخص: پوشش بالای واکسیناسیون با ایندکس (۱۰۰)،‌ شیوع پایین آلودگی هوای خانگی (۱۰۰)، مصرف الکل (۱۰۰) ، حضور فرد ماهر در زایمان‌ها (۹۸)، شیوع پایین بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده (۹۸)، بهداشت و درمان(۹۲) ، بهداشت (۹۰) دارای بهترین عملکرد بوده است.

همچنین ایران در ۸ شاخص : پوشش خدمات تنظیم خانواده با ایندکس (۸۷)، قد کودکان (۸۷)، بار ناشی از خطرات شغلی (۸۴)، درصد بالای دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب (۸۱) ، بروز مالاریا (۷۹)،‌ لاغری کودکان (۷۶)،‌ شیوع سوء استفاده جنسی از کودکان (۷۵) و موارد بروز اچ آی وی (۷۵) در وضعیت خوب (ایندکس ۷۵ تا ۹۰) قرار دارد.

بدترین عملکردهای ایران در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

همین نتایج اما حاکیست ایران در ۶ شاخص : آلودگی ریزگردها (۲۶)،‌ مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای (۲۷)،‌ نرخ مرگ و میر ناشی از مسمومیت‌های غیرعمدی (۲۸)،‌ مرگ و میر نوزادی(۴۰)، زایمان‌ دختران نوجوان (۴۳) و نیز خشونت خانگی (۴۵) دارای بدترین عملکرد (ایندکس زیر ۵۰) بوده است.

یافته‌های مطالعه شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که ایران در ۱۶ شاخص: آلودگی هوای خانگی و محیطی با ایندکس (۵۰) ، بروز هپاتیت بی (۵۰)،‌ مرگ کودکان زیر ۵ سال (۵۳) ، مرگ بر اثر فجایع طبیعی (۵۵)، شیوع بیماری‌های غیرواگیر (۵۶)، مرگ ناشی از آب غیربهداشتی (۶۵)،‌ شیوع خشونت فیزیکی (۶۶)، مرگ ناشی از خودکشی (۶۷)، مرگ ناشی از خشونت میان‌فردی (۶۸)، اضافه وزن کودکان (۶۸) سیستم مطمئن ثبت مرگ (۶۹)، شاخص جهانی پوشش سلامت (۷۰)، مرگ ناشی از درگیری و تروریسم (۷۴)، شیوع سیگار کشیدن روزانه (۷۴)، بروز سل (۷۴)، نسبت مرگ و میر مادران (۷۴) دارای وضعیت بد و متوسط (ایندکس ۵۰ – ۷۵) بوده است.

جهش‌های ایران در شاخص عملکردهای ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵

مروری بر یافته‌های فوق نشان می‌دهد که ایران در مجموع عملکردهایی با وضعیت عالی و خوب، در سه شاخص بهداشت، دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب و بروز اچ آی وی، دارای جهش خوبی در ارتقای ایندکس نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است؛ به طوری که از سطح ضعیف در سال ۲۰۱۵ به سطح عالی در ۲۰۱۶ رسیده است و حتی در مجموع عملکرد بدترین، بد و متوسط،‌ در شش شاخص مرگ ناشی از تصادفات جاده‌ای، خشونت خانگی، آلودگی هوای خانگی و محیطی، مرگ بر اثر فجایع طبیعی، خشونت فیزیکی، بروز سل و مرگ و میر مادران دارای جهش در ایندکس بوده اما همچنان در ایندکس ۷۵ و زیر آن قرار دارد.

تنزل نمره ایران در ۱۸ شاخص ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵

دیگر نکته مهم این یافته‌ها  آن است که در بین شاخص‌هایی که ایران دارای عملکرد عالی یا خوب (ایندکس ۷۵ -۱۰۰ ) بوده است،‌ در پنج شاخص حضور فرد ماهر در هنگام زایمان (۱پله)، شیوع بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده (۱ رتبه)،‌قد کودکان (۳ پله) بروز مالاریا ( ۵ پله) و لاغری کودکان ( ۱۰ پله) تنزل نمره داشته است.

همچنین از مجموع شاخص‌هایی که ایران دارای وضعیت متوسط،‌ بد و بدترین بوده است، در ۱۳ شاخص شیوع سیگار کشیدن روزانه، پوشش سلامت، اضافه وزن کودکان،  مرگهای ناشی از خودکشی، مرگ ناشی از آب غیربهداشتی، شیوع بیماری‌‌های غیرواگیر،  مرگ کودکان زیر ۵ سال، بروز هپاتیت بی، آلودگی هوای خانگی و محیطی، زایمان نوجوانان، مرگ و میر نوزادان، مسمومیت غیرعمدی ، ذرات ریز ، با وجود تداوم وضعیت نامناسب و بد، نسبت به ۲۰۱۵ اندکی تنزل کرده و بدتر شده است.

بدین ترتیب، تنزل ایران در ایندکس شاخص‌ها، دو برابر جهش در ایندکس شاخص‌های ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ بوده است.

وضعیت قرمز ایران در سه شاخص

 وضعیت ایران در سه شاخص ذرات ریز، مرگ ناشی از تصادفات جاده‌ای و مسمویت غیرعمدی طبق عملکرد بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶ هشدار آمیز بوده است.

۸ شاخص نیازمند توجه جدی

 همچنین وضعیت ایران در ۸ شاخص مرگ و میر نوزادان، زایمان نوجوانان، خشونت خانگی، آلودگی هوای خانگی و محیطی، بروز هپاتیت بی، مرگ کودکان زیر ۵ سال، مرگ بر اثر فجایع طبیعی، شیوع بیماری‌های غیرواگیر با کسب رتبه زیر ۶۰ نیازمند توجه جدی است.

متوسط شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶

بر اساس یافته‌های این مطالعه، متوسط شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶ در سطح جهانی 56.7  و عملکرد کشورها در سطح مربوط به شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶ تا حد زیادی متغیر بوده است.

کشورهای دارای بهترین و بدترین عملکرد در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

در شاخص های سی و هفت گانه ارزیابی شده توسعه پایدار در ۲۰۱۶، سنگاپور، ایسلند و سوئد بهترین عملکرد را در شاخص‌ها و افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی بدترین عملکرد را داشته‌اند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، بهبود قابل توجهی در شاخص ‌های توسعه پایدار در چندین کشور از جمله کامبوج، رواندا، گینه استوایی، لائوس، ترکیه و چین به دست آمده است. با این حال، تعدادی از کشورها مانند لسوتو و جمهوری آفریقای مرکزی و حتی کشورهای دارای درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا، پیشرفت کمتری را نشان داده‌اند.

 مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مناطق به ویژه کشورهای دارای بدترین وضعیت در شاخص‌های توسعه پایدار با چالش‌هایی در زمینه اهداف تعیین شده مربوط به SDG مرتبط با سلامتی مواجه هستند.  این مطالعه با اشاره به نابرابری های بهداشتی در جهان، بر دسترسی همه جمعیت‌ها به شاخص‌های سلامت در توسعه پایدار تاکید دارد

1-2- احداث بیمارستان

اگر کسی بخواهد موسسه خیریه ای تاسیس کند که مدت ها باقی بماند و مشکلات مردم را رفع کند، یک موسسه درمانی انتخاب بسیار مناسبی است، چون بر خلاف یک زمین که از آن می توان هر استفاده ای کرد یا بدون استفاده باقی گذاشت، یا یک باغ که ممکن است به خاطر سوء مدیریت یا سوء استفاده ، تبدیل به یک مکان بی استفاده شود، یک درمانگاه یا بیمارستان یا یک مرکز بهداشتی دیگر ، به هر صورت منشا خیر خواهد ماند و نمی توان سوء استفاده چندانی از آن کرد. موسسات خیریه درمانی انواع فراوانی دارند.

 در شرایط فعلی که مردم بی بضاعت نمی توانند برای عمل های جراحی خاص مبالغ درشتی پرداخت کنند یا امکان پرداخت پول برای نگهداری بیمارشان در بیمارستان ها را ندارند، تاسیس یک بیمارستان تخصصی با تعرفه های دولتی می تواند گزینه خوبی باشد. طبعا انجام چنین کاری نیازمند پشتوانه مالی خوبی است. کسانی که قصد انجام چنین کاری را دارند باید طرح خوبی داشته باشند که تمام این موارد در آن طرح پیش بینی شده باشد:

 • نحوه بازگشت هزینه های سرمایه گذاری بیمارستان: پس از سرمایه گذاری در احداث بیمارستان، هزینه سرمایه گذاری انجام شده می بایستی از محل تعرفه های دریافتی از بیماران و متقاضیان خدمات درمانی بازگشت داده شود. لذا در تعیین تعرفه های ارائه خدمات درمانی می بایستی تحلیلی مناسبی از هزینه و درآمد بیمارستان صورت گیرد. به نحوی که حداقل بیمارستان توانایی اداره نمودن خود را داشته باشد.
 • نحوه نظارت بر حسن ارائه خدمات به متقاضیان. وقتی یک مکان به صورت خیریه در می آید، آفت های زیادی می تواند دامنگیرش شود. یکی از انواع این آفت ها، کیفیت پایین خدمات است. بنابراین، باید از مکانیزم هایی استفاده شود که از کیفیت خدمات تضمین شده باشد و مراجعین از خدمات راضی بمانند. بسیاری از اوقات، بعد از مرحوم شدن کسانی که واقف یا موسس چنین مراکزی بوده اند، کیفیت خدمات کاهش پیدا می کند. از این مکانیزم ها می توان برای اطمینان از کیفیت خدمات استفاده کرد:
 • طراحی دستورالعمل های مدیریتی و تثبیت آن ها برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی ماندگار
 • تعیین مکانیزمی برای انتخاب هیات مدیره به نحوی که همیشه افراد دانا و صالح اعضای هیات مدیره باشند.
 • استفاده از تجارب سایر کشورهای جهان در ایجاد و مدیریت موسسات درمانی خیریه
 • نحوه حصول اطمینان از ارائه خدمات به افراد واقعا نیازمند. یکی از آفاتی که گریبانگیر چنین موسساتی می شود، سوء استفاده افرادی است که واقعا مشکل مالی ندارند. بنابراین، باید از روش هایی استفاده شود که با حفظ شان مدم نیازمند، صرفا همین آدما بتوانند از خدمات خیریه استفاده کنند.

براساس توضیحات فوق الاشاره خیرین و موسسین شرکت بین المللی بیمارستان سازی و داروسازی سجادیه بمنظور کمک به بیماران و تأمین خدمات درمانی متنوع مورد نیاز آنها با هزینه درمانی مناسب، طرح احداث بیمارستان در استان قزوین را مورد بررسی و مطالعه قرارداده و پس از اخذ مجوزهای مربوط، مراسم کلنگ زنی آن در اوایل سال جاری برگزار گردید.

1-3- معرفی پروژه

هدف از اجرای پروژه، احداث بیمارستان سجادیه در استان قزوین، شهر محمدیه، ناحیه شهری مهرگان، بلوار امام علی (ع)، میدان سجادیه می باشد. این بیمارستان 160 تختخوابی است و بصورت تخصصی و فوق تخصصی در ارائه خدمات سوانح سوختگی فعالیت خواهد داشت. این طرح توسط شرکت بین المللی بیمارستان سازی و داروسازی سجادیه احداث و بهره برداری می گردد. بیمارستان در زمینی به مساحت 59 هزار مترمربع و زیربنای تقریبی 50 هزار متر مربع ساخته می شود. لازم به توضیح می باشد که ۹ هزار مترمربع از این زمین برای طرح توسعه بیمارستان تخصیص یافته است. اقدامات اولیه درخصوص تخصیص زمین، جانمایی، تعیین بخش های مختلف و لیست خدمات قابل ارائه، مجوز های اولیه و بسیاری موارد دیگر انجام شده است و در حال حاضر پروژه دارای پیشرفت فیزیکی می باشد.

براساس توافقی که در این خصوص فیمابین شرکت بیمارستان سازی سجادی با دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است، اجرای طرح در قالب یک قرارداد Build Operate Own (BOO) خواهد بود. براین اساس کلیه هزینه های ثابت سرمایه گذاری طرح که جزییات آن در بخش های ادامه ارائه می گردد، برعهده شرکت بیمارستان سازی سجادیه می باشد و مجوزهای لازم برای احداث بیمارستان نیز از طریق دانشگاه علوم پزشکی ارائه می گردد. براساس مفاد توافقات صورت گرفته در قرارداد BOO ارائه خدمات درمانی در بخش جنرال در 10 سال نخست دوران بهره برداری از بیمارستان براساس تعرفه دولتی انجام گیرد. اما در طول این دوران ارائه خدمات پزشکی تخصصی نظیر بخش سوختگی براساس تعرفه خصوصی خواهد بود.

پس از اتمام طول دوره قرارداد BOO توافق گردیده است که ارائه کلیه خدمات پزشکی در بخش های جنرال و تخصصی در کل براساس تعرفه های خصوصی انجام گیرد. مابه التفاوت تعرفه های خصوصی و دولتی در بخش جنرال یا بصورت مستقیم از بیماران اخذ می گردد و یا براساس رویه خرید خدمت خواهد بود. دانشگاه علوم پزشکی طبق رویه خرید خدمت مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی خدمات پزشکی را برای بیمارستان سازی سجادیه جبران می نماید. لذا میزان درآمد طرح در 10 سال نخست بهره برداری با سال های پس از آن متفاوت می باشد.

مراسم کلنگ زنی این بیمارستان در 28 فروردین سال 1397 و با حضور قائم مقام وزیر بهداشت، نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خیرین شرکت بین المللی داروسازی و بیمارستان سازی سجادیه و دیگر مسئولان در ناحیه شهری مهرگان برگزارشد. این بیمارستان  بعنوان ارائه دهنده خدمات سوختگی به استان و کشور و مرکز تخصصی و فوق تخصصی به شهروندان استان قزوین خدمات ارائه خواهد داد.

این بیمارستان در واقع خدمات دهی دو بیمارستان را در یک فضا انجام خواهد داد.  بیمارستان سوانح سوختگی یکی از تخصصی ترین بیمارستان‌ها در سطح کشور است که در استان‌های بزرگ مثل همدان و گیلان و زنجان این نوع بیمارستان وجود ندارد، خوشبختانه و با اجرای این طرح این بیمارستان بزودی در استان قزوین احداث و بهره برداری می گردد.  دولتی بودن تعرفه خدمات این بیمارستان از مهم ترین شاخص های آن می باشد. این بیمارستان پس از ساخت و تجهیز با اینکه یک بیمارستان خصوصی است، اما تعرفه‌های آن برای طول دوره قرارداد BOO بصورت دولتی خواهد بود و بخش تخصصی این بیمارستان در حوزه سوانح سوختگی می‌تواند کمک بزرگی به درمان بیماران در استان باشد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده و مشورت با مسئولان و متولیان امر این بیمارستان ظرف مدت سه سال با امکانات کامل به بهره برداری خواهد رسید و به بیماران خدمات ارائه دهد.

بیمارستان در کنار چهار تخصص اصلی، شامل: اطفال، داخلی، جراحی و زنان، بخش تخصصی و فوق تخصصی سوانح و سوختگی را هم دارد که با توجه به کمبود تخت در این بخش در استان، ساخت این بیمارستان ضروری است.

این بیمارستان جنرال نیز می باشد و دارای یک مرکز سوختگی با ظرفیت ۳۸ تخت بستری در سه سطح غیر حاد، بستری عفونی و بستری BICU بخش جراحی حاد، بانک پوست و سلولهای بنیادین پوست و نیز آزمایشگاه است. پیش بینی تخت های ویژه سوختگی (BICU )، بانک پوست برای پیوند پوست در بیماران سوختگی شدید، شرایط استریل اتاق تمیز برای محافظت از بیماران سوختگی شدید در ابتلا به عفونت ها از جمله ویژگی های مهم این بیمارستان است.

بدلیل پیچیدگی درمان بیماران سوختگی که نیاز به استقراریک تیم چند تخصصی برای درمان این بیماران و امکانات پیچیده تشخیصی است لذا امکانات این بیمارستان بیش از آنچه معمول است در نظر گرفته شده است.

این بیمارستان دارای 130 تخت فعال ICU ، CCU، اطفال، قلب، زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی عمومی، سوختگی، BICU، داخلی و چشم و تعداد 30 تخت ستاره دار اورژانس، اتاق عمل، اتاق عمل سوختگی و LDR  است که در مجموع با 157 تخت در خدمت مردم عزیز خواهد بود.

بیمارستان سجادیه، شهرهای مهرگان، محمدیه(زیباشهر)، روستاهای اطراف و مسافران بین راهی را تحت پوشش قرار می دهد و به بیماران سوختگی استان و استان های همجوار خدمات رسانی خواهد کرد.

در سایت بیمارستان هلی پد و پارکینگ های آمبولانس برای اورژانس هوایی و زمینی به بیماران حادثه دیده پیش بینی شده است.

همچنین باغهای شفابخش با دید مناسب به بخشهای سوختگی در این مجموعه درمانی ساخته می شود. به منظور حمایت از همراهان بیماران و خانواده آنها و پزشکان مقیم بخش هتلینگ، یک مسجد و امفی تئاتر برای کارهای فرهنگی، آموزشی و برگزاری سمینارهای تخصصی و علمی در نظر گرفته شده است.

1-4- هدف از اجرای پروژه

باتوجه به افزایش نیاز شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی و کمبود مراکز ارائه این خدمات در کشور، احداث بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی جدید در اهداف کلان کشور و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف و دولت حمایت های قابل توجهی را در این خصوص انجام می دهد. بیمارستان سجادیه که پس از انجام مطالعات عمیق و نیازسنجی های صورت گرفته طراحی و به مرحله اجرا رسیده است، اهداف زیر را دنبال می نماید.

 • ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بخش سوانح سوختگی

بیمارستان سوانح سوختگی یکی از تخصصی ترین بیمارستان‌ها در سطح کشور است که در استان‌های بزرگ مثل همدان و گیلان و زنجان این نوع بیمارستان وجود ندارد، خوشبختانه و با اجرای این طرح این بیمارستان بزودی در استان قزوین احداث و بهره برداری می گردد.  این بیمارستان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای استان‌های همجوار بوده و بانک پوست برای پیوند پیش بینی شده که خدمات ارزشمندی ارائه خواهد کرد.

 • ارائه خدمات در مجاورت محدوده حادثه خیز

ساخت بیمارستان سوانح سوختگی از نیازهای اساسی استان قزوین با توجه به شرایط جغرافیایی محسوب می‌شود. استان قزوین با توجه به محورهای مواصلاتی در معرض حوادث جاده‌ای بوده و وجود بیمارستان تخصصی سوختگی از ضروریات به شمار می‌رود. به دلیل موقعیت قرار گیری این بیمارستان، پیش بینی امکاناتی فراتر از یک بخش اورژانس بیمارستان جنرال برای پاسخگویی به حوادث جاده ای و حوادث سوختگی در نظر گرفته شده است.

 • ارائه خدمات با استفاده از به روزترین دستگاه ها و تجهیزات

علم پزشکی با سرعت قابل توجهی در حال رشد می باشد و در این میان دستگاه ها و تجهیزات مدرنی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد که دارای کیفیت قابل توجهی از ارائه خدمات می باشند. در این بیمارستان نیز بررسی های مربوط انجام شده و مقرر شده است که از به روزترین دستگاه ها و تجهیزات جهت ارائه خدمات درمانی استفاده گردد تا رضایت هرچه بیشتر مریضان از این خدمات حاصل گردد.

 • ارائه خدمات تخصصی با تعرفه دولتی

این بیمارستان پس از ساخت و تجهیز برای یک دوره 10 ساله خدمات پزشکی در بخش های جنرال را براساس تعرفه‌های دولتی ارائه می نماید و پس از آن تعرفه های ارائه خدمات براساس تعرفه های خصوصی می باشد که مصوب وزرات بهداشت است. بخش تخصصی این بیمارستان در حوزه سوانح سوختگی می‌تواند کمک بزرگی به درمان بیماران در استان باشد. شرکت بین المللی بیمارستان سازی و داروسازی سجادیه که مجری این پروژه است در طول خدمت، بر اساس تعرفه دولتی ارایه خدمت خواهد داشت.

 • افزایش ظرفیت پذیرش بیمار و ارائه خدمات به شهروندان

بخش محمدیه با ۱۳۰ هزار نفر جمعیت صرفا دارای چهار مرکز درمانی است. با اجرای این طرح و به جهت پیش بینی بخش جنرال برای این بیمارستان، سایر خدمات درمانی مورد نیاز بیماران با ظرفیت بالا در این بیمارستان قابل ارائه می باشد.

 • ایجاد امکانات رفاهی برای همراهان بیمار

از جمله مشکلاتی که همراهان بیمار در همراهی با بیمار خود با آن روبرو هستند، نداشتن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب در نزدیکی بیمارستان است. این مشکل در اکثر بیمارستان های کشور وجود دارد و عمدتا همراهان بیمار در خودرو شخصی و یا چادرهای مسافرتی و در اطراف بیمارستان اسکان می یابند که شرایط سختی برای آن ها ایجاد می گردد. با درنظر گرفتن این شرایط، بیمارستان سجادیه در طرح خود احداث یک هتل اقامتی مناسب در زمین محل اجرای طرح پیش بینی نموده است که برای ارائه خدمات به همراهان بیمار تجهیز شده است که از جمله مزایای این بیمارستان نسبت به موارد مشابه است.

 • اشتغالزایی

طبق بررسی ها و مطالعات فنی انجام شده با اجرای طرح و در مرحله بهره براداری از آن بصورت مستقیم برای تعداد حدود 517 نفر بصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ارائه خدمات به بیماران بصورت غیر مستقیم برای حدود 8000 نفر فرصت شغلی ایجاد می نماید. باتوجه به مسائل اشتغالزایی و معضل بیکاری سال های اخیر، بهره برداری از این بیمارستان کمک قابل توجهی به این مقوله در کشور می نماید.

1-5- معرفی بخش ها درمانی بیمارستان

طبق بررسی های انجام گرفته و درنظر داشتن موقعیت استراتژیک بیمارستان و نیز کمبود مراکز ارائه خدمات درمانی در این منطقه و کل استان، بخش های مختلف پیش بینی شده برای این بیمارستان به همراه جزییات خدمات قابل ارائه در آنها طبق موارد زیر می باشد.

لیست کلی مربوط به بخش های پیش بینی شده در این بیمارستان طبق موارد ادامه می باشد.

 1. بخش های بستری
 2. بخش های جراحی
 3. بخش آندوسکوپی
 4. تصویربرداری
 5. فیزیوتراپی
 6. آزمایشگاه و پاتولوژی
 7. کلینیک ها
 8. بخش سوختگی
 9. اورژانس
 10. داروخانه
 1. هتل
 2. آمفی تئاتر
 3. مسجد، پارکینگ، …

1-5-1- بخش بستری

بخش بستری مکانی است که بیماران پس از عمل جراحی یا سایر اقدامات درمانی، برای مراقبت بیشتر و پیگیری روند درمان در آن مستقر می‌شوند. در این بخش تلاش شده تا حداکثر امکانات برای رفاه حال بیماران و همراهان آنها فراهم شود. خط‌مشی کلیه کارکنان بخش بستری، سعه‌صدر و احترام متقابل به‌منظور جلوگیری از بروز ناراحتی و نگرانی در بیماران و همراهان ایشان است. همچنین امکانات رفاهی مجزا از جمله تلویزیون LCD، کمد، یخچال، تلفن، اینترنت، سیستم تهویه قابل تنظیم، سرویس بهداشتی فرنگی، کاناپه تاشو جهت استراحت همراهان و سایر امکانات استاندارد برای هر اتاق و همین‌طور یک مهماندار در هر بخش برای تهیه اقلام مورد نیاز بیماران اعم از دارو، مواد غذایی و … در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در هر قسمت، تجهیزات احیا، الکتروشوک، مانیتور پرتابل و سایر تجهیزات استاندارد درمانی به‌صورت اختصاصی فراهم گردیده است. از امتیازات پیش بینی شده برای این بخش استفاده از سیستم هوشمند PTS برای جابجایی پروند‌ه‌های بیماران است که وجود این سیستم باعث کاهش تردد افراد در بخش می‌شود. اساتید مجرب دانشگاه، زبده‌ترین پزشکان، جراحان و پرستاران در این مرکز آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعه‌‌کنندگان محترم خواهند بود. پرستاران بخش‌های بستری پس از گذراندن دوره‌های آموزشی (طبق استانداردهای اعتباربخشی، کنترل عفونت، ایمنی، تکریم ارباب‌رجوع و کار با تجهیزات پزشکی و …) در این بخش شروع به فعالیت خواهند نمود.

ارزش‌های تعیین شده در دفتر پرستاری شامل موارد زیر است:

 • پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری
 • فرهنگ‌سازی خلاق و نوآور مبتنی بر مسئولیت متقابل و اخلاق
 • هدفمندی
 • نتایج مطلوب عملکرد، کیفیت مستمر و تعالی‌جویی بالینی
 • رعایت ایمنی و منشور حقوق بیماران و کارکنان
 • نظم، انضباط و انسجام
 • جدیت، دلسوزی و صداقت
 • حفظ کرامت انسانی
 • بیمار محوری
 • شور و نشاط
 • آموزش مراجعین

1-5-2- بخش جراحی

بخش جراحی یکی از بخش‌های تخصصی، تک تخصصی و فوق تخصصی می‌باشد که بیمارانی که نیازمند عمل جراحی می‌باشند در این بخش‌ها بستری شده و بعد از انجام عمل جراحی با امکانات موجود در این بخش‌ها از مراقبت پرستاری حرفه‌ای و پرستاران دوره دیده بهره مند شده و دوره بعد از عمل را سپری نمایند. بخش جراحی شامل جراحی عمومی (جنرال) و سایر جراحی های تخصصی می باشد.

در بخش‌های جراحی عمومی بیمارانی کاندید اعمال جراحی هموروئید، فیشر، کله سیستیت، کانسر مری، معده، کولون و رکتوم، سینوس پایلونیدال، آبسه‌ها، آپاندیسیت، انواع هرنی ها، ترمیم زخم بستر، تروماهای سینه، انسداد روده، کلستومی‌، DVT، کیست هیداتیک، اسپلنکتومی و سایر موارد دیگر بستری می‌شوند.

1-5-3- بخش زایمان طبیعی

از دیرباز تاکنون چرخه درمان از جمله پروسه زایمان با تغییرات متعددی همراه بوده و سیاست های مختص خودش را دربرداشته است. اکنون در قرن 21رفته رفته می رود تا اغلب شاخه های پزشکی با طب قدیم درآمیخته و فاصله اش با روش‌های درمانی سنتی کم و کمتر شود. در همین رابطه اصرار بر تولد طبیعی نوزادان دلیل قاطع دیگری براین ادعاست که درچند سال اخیر توصیه و دستورالعمل‌های بالادستی فراوانی بر ضرورت انجام آن صادر شده و با اجرای طرح تحول نظام سلامت به اوج خود رسیده است. در این میان شاید راه‌اندازی جایگاه های زایمانی که مادر بتواند به راحتی درکنار یکی از محارم خود بچه اش را به دنیا بیاورد، یکی از ده ها تکنیک تبلیغی برای استقبال از زایمان طبیعی خواهد بود. چند سالی هست که در سراسرکشور بلوک های زایمانی LDRراه اندازی شده تا یکی از هشت بسته خدمتی طرح تحول سلامت در حوزه درمان محقق شود.

درسراسر دنیا سه مدل زایشگاه تعریف شده شامل: سنتی، ال دی آر (LDR) و ال دی آر پی است که بهترین مدل آن ال دی آر ( بلوک زایمانی تک نفره ) است. دراین مدل یک اتاق ویژه برای زایمان به مادر باردار اختصاص می‌یابد که امکان حضور همسر یا یکی از محارم وجود دارد. درحالی که در زایشگاه‌های سنتی هر مرحله در یک فضای جداگانه انجام می‌شود، آن هم بدون حضور هریک از افراد یادشده مگر در بیمارستان های خصوصی.

با آغاز طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ بسته ترویج زایمان طبیعی از 15 اردیبهشت ماه سال 1393 یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، بهینه سازی و بازسازی فضای فیزیکی بلوک‌های زایمان و تبدیل آن از سیستم سنتی به سیستم  LDR واحدهای تک نفره زایمان طبیعی مطابق با استانداردهای روز جهان بود. در سیستم سنتی مراحل مختلف زایمان شامل مرحله پیش از زایمان، زایمان وپس از زایمان دراتاق های جداگانه صورت می گرفت که به همین دلیل جابه جایی مادر حین این مراحل همچنین مراقبت گروهی از وی در یک اتاق اجتناب ناپذیربود؛ اما با اجرای سیستم LDR و ایجاد واحدهای تک نفره زایمان طبیعی، همه مراحل دریک اتاق و به صورت اختصاصی انجام می شود؛ بنابراین این فرآیند امکان ایجاد شرایط لازم جهت حفظ حریم خصوصی مادران و امکان‌پذیر کردن حضور همراه و همسر بر بالین مادر به هنگام زایمان را فراهم می کند. درواقع با انجام این اقدامات نظام سلامت به دنبال سهولت در انجام زایمان طبیعی است تا بتواند از تعداد سزارین‌ها در کشور کاسته و بر تعداد زایمان‌های طبیعی اضافه نماید.

بابت زایمان در زایشگاه های LDRهیچ هزینه ای دریافت نمی شود. درراستای اجرای بسته خدمتی ترویج زایمان طبیعی همه مادران باردار در هر رده سنی، جنسی و حتی قومیتی می‌توانند بدون پرداخت هزینه ای از تخت های مذکور استفاده کنند.
راه اندازی چنین بلوک‌هایی اقدام جالبی است.

براین اساس در بیمارستان سجادیه نیز تعداد 6 اتاق LDR جهت ارائه خدمات زایمان طبیعی پیش بینی شده است.

1-5-4- آندوسکوپی

غالبا از آندوسکوپی برای بررسی مشکلات مختلف از جمله سرطان در نواحی مختلف بدن استفاده می شود. این روش برای پیشگیری و غربالگری انواع سرطان استفاده می شود. آندوسکوپی برای سرطان یکی از روشهای پزشکی است که توسط وسیله­ ای به نام آندوسکوپ انجام می شود. آندوسکوپ به منظور بررسی به درون بدن فرستاده می ­شود، و گاهی اوقات نیز برای انواع خاصی از اعمال جراحی استفاده می شود. بررسی بدن بوسیله­ ی آندوسکوپ با آزمایشات تصویر برداری از قبیل رادیوگرافی و سی تی اسکن متفاوت می ­باشد، زیرا در چنین آزمایشاتی تصاویر بدون قرار دادن ابزار و یا دستگاهی در درون بدن بدست می آیند.

انواع مختلفی از آندوسکوپ، یا اسکوپ وجود دارد. اغلب آنها لوله هایی نازک و توخالی ­اند که پزشکان برای بررسی درون بدن از آنها استفاده می­ کنند. اغلب سبک­ اند، و برخی از آنها دوربین فیلم­برداری کوچک در انتهای خود دارند که تصاویر را بر روی صفحه­ ی کامپیوتر ارسال می­ کند. آندوسکوپ ­ها در اندازه و شکلهای مختلفی موجود هستند. برخی از آنها سفت هستند، در حالی که برخی دیگر انعطاف پذیرند. نوع جدیدی از آندوسکوپ به حدی کوچک است که به راحتی بلعیده می ­شود و می­ تواند تصاویر را به صورت بی سیم ارسال نماید. هر یک از انواع آندوسکوپ برای بررسی بخش خاصی از بدن طراحی شده است.

بسته به ناحیه مورد بررسی در بدن، آندوسکوپ ممکن است در دهان، مقعد، و یا مجرای ادراری قرار داده شود. گاهی اوقات، آندوسکوپ را از طریق ایجاد برش کوچکی در پوست در درون بدن قرار می­دهند.

بخش تخصصي آندوسكوپي، کلونوسکوپی و برونوسکوپی که در طرح بيمارستان سجادیه پیش بینی شده است، قرار است با برخورداري از  بزرگترين و به نام ترين پزشكان گوارش، با بهترين تجهيزات مدرن پزشكي، انواع خدمات درماني را به مراجعان محترم ارائه نماید.

بيماران بستري كه در سرويس گوارش بستري شده اند و يا مشاوره گوارش شده و نياز به آندوسكوپي دارند بعد از هماهنگي بخش مربوطه با بخش آندوسكوپي در نوبت آندوسكوپي قرار مي گيرند. در مواردي كه به علت شرايط خاص بيمار ، انتقال بيمار به واحد آندوسكوپي امكان پذير نباشد پس از هماهنگي و دادن آمادگي لازم به بيمار در بخش ICU و يا اتاق عمل، آندوسكوپي با حضور پزشك و پرسنل آندوسكوپي در بخش مربوطه انجام مي گيرد.

بيماران سرپايي كه ويزيت شده اند با ارائه درخواست آندوسكوپي پزشك مربوطه ، از منشي بخش نوبت و دستور آمادگي مي گيرند.

بيماران اورژانسي با نظر پزشك آنكال گوارش، در 24 ساعت در اولويت انجام انواع آندوسكوپي خواهند بود.

اقدامات مختلف درمان هاي گوارشي شامل موارد ذيل در اين مركز انجام خواهد شد:

 • آندوسكوپي مري، معده و اثني عشر
 • كولونوسكوپي روده بزرگ
 • خارج كردن سنگ مجراي صفراوي و اسفنكترتومي و استنت گذاري مجاري صفراوي
 • پوليپكتومي
 • پگ گذاري
 • نمونه برداري از كبد
 • كنترل خونريزي معده و اثني عشر
 • باندليگاسيون واريس مري
 • باندليگاسيون هموروئيد
 • بالن ديلاتاسيون مري و آشالازي
 • بالن ديلاتاسيون اثني عشر
 • چكاپ كامل سيستم گوارش فوقاني و تحتاني
 • درمان كبد چرب

1-5-5- تصویربرداری

واحد تصویربرداری پیش بینی شده برای بیمارستان سجادیه، با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از تجهیزات پیشرفته که برخی از آن‌ها برای اولین بار در کشور ایران نصب و راه‌اندازی خواهند شد، برای خدمت‌رسانی به مراجعین محترم تجهیز می گردد.

دستگاه MRI  با توان ۱.۵ تسلا و با قابلیت‌های ویژه جهت انجام تمامی درخواست‌ها به همراه ویژگی‌های منحصربه‌فرد انجام آنژیوگرافی بدون تزریق و ( In-Bore Experience  به منظور کاهش اضطراب و ترس بیماران) ، دستگاه سی‌تی‌اسکن مولتی اسلایس ۱۶ با توانایی‌های بی‌نظیر محاسبه سایز استنت در موارد سی‌تی‌آنژیوگرافی (AVA Stent Planning)  و نیز OMAR جهت کاهش آرتیفکت‌های ناشی از پروتزهای فلزی داخل بدن بیمار، ماموگرافی فول دیجیتال Micro Dose  با کاهش ۵۰% دوز اشعه به بیمار همراه با بالاترین رزولوشن و قدرت تشخیص میکروکلسیفیکاسیون‌های با اندازه ۵۰ میکرون و تنها دستگاه دارای عمق تصویر ۱۵ بیت جهت افزایش کنتراست تصویر و تشخیص دقیق‌تر توسط پزشک، دستگاه‌های دیجیتال رادیولوژی، فلوروسکوپی و( BMD دانسیتومتری استخوان)،‌ تحت نظارت پزشکان متخصص و متبحر جهت انجام تمامی درخواست‌های تصویربرداری و نیز نمونه‌برداری‌های تحت گاید (Biposy) به صورت شبانه‌روزی آماده پذیرش و ارائه خدمات حتی به بیماران با وزن بالا (بالاتر از ۱۰۰ کیلوگرم) خواهد بود.

MRI

    دستگاه MRI مورد استفاده با قدرت 5/1 تسلا، قابليت انجام كليه تصويربرداری‌های ساده و اختصاصی از تمام نقاط بدن شامل مغز، ستون مهره‌ها، شكم، لگن، مفاصل، اندام‌ها و نيز MR آنژيوگرافی، MR آرتروگرافی، MR يوروگرافی، MRI اندوركتال جهت بررسی دقيق پروستات و توده‌های لگن، MRI ماموگرافی جهت بررسی دقيق بيماری‌های پستان و Whole Body MRI جهت بررسی متاستاز و تشخيص مرحله آن‌ را دارد.

CT-Scan

    دستگاه CT-Scan پیش بینی شده اسپيرال مولتی دتكتور مي‌باشد. این دستگاه قابليت ايجاد تصاوير سه بعدی با كيفيت بالا را دارد که از جمله می‌توان CT آنژيوگرافی از تمام عروق بدن و نيز امكان انجام Virtual Colonoscopy، Virtual Bronchoscopy و HRCT در مقاطع نازك 1 ميليمتری برای بررسی دقيق‌تر را برشمرد.

راديولوژی

 مرکز تصویربرداری مجهز به دستگاه راديولوژی ديجيتال و فلوروسكوپی با دقت بسیار بالا خواهد بود كه در انجام راديولوژی‌های ساده و اختصاصی از اعضای بدن مورد استفاده قرار می‌گيرد. وجود دستگاه رادیولوژی دیجیتال از مزایای این مرکز محسوب می‌شود که در ارائه خدمات تصویربرداری دقیق، بسیار ارزشمند خواهد بود.

سونوگرافی

سونوگرافی در تشخیص بیماری‌های زنان و زایمان، مغز و اعصاب، چشم، کبد، قلب و درمان بیماری‌ها (سونوتراپی) کاربرد دارد. دستگاه سونوگرافی پیشرفته پیش بینی شده برای این مرکز، امکان سونوگرافی از تمامی اعضای بدن به صورت دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی و سونوگرافی داپلر رنگی جهت بررسی ضايعات عروقی را فراهم خواهد نمود.

ماموگرافي

ماموگرافی یکی از انواع تصویربرداری است که در آن از اشعه ایکس با دوز پایین برای بررسی پستان استفاده می‌شود. در مرکز تصویربرداری بیمارستان عرفان، دستگاه ديجيتال ماموگرافی جهت بررسی دقيق بيماری‌های پستان، با امكان بزرگنمايی و ماركرگذاری، مورد استفاده قرار می‌گيرد.

اقدامات اينترونشنال

    در اين مركز، كليه اقدامات مداخله‌ای تحت گايد سی‌تی‌اسكن و سونوگرافی مانند بيوپسی، FNA، درناژ، نفروستومی، بلوك عصبی و غيره و نيز اقدامات مداخله‌ای عروقی شامل آنژيوگرافی و قرار دادن پورت، بيوپسی كبد از راه وريد ژوگولار و آمبوليزاسيون تومورها، زير نظر اساتيد راديولوژی قابل انجام می‌باشد.

1-5-6- فیزیوتراپی

بخش فیزیوتراپی بیمارستان سجادیه به عنوان یکی از مجهزترین بخش‌های فیزیوتراپی کشور با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و اساتید دانشگاه با بکارگیری دانش روز فیزیوتراپی و توانبخشی در دو شیفت کاری صبح و عصر برای ارائه خدمات به مراجعین محترم پیش بینی شده است. این بخش دارای کابین ها و اتاق های مختلف است که به مدرن‌ترین تجهیزات الکتروتراپی مجهز بوده و علاوه بر این بخش کامبینیشن تراپی، لیزر تراپی و سایر بخش ها با بروز ترین وسایل ‌درمانی تجهیز شده است. در این بخش همچنین فضایی اختصاصی جهت تمرین‌درمانی و توانبخشی قلب و ریه وجود دارد. فیزیوتراپیست‌های این بخش مهارت‌های لازم در ارائه انواع درمان‌های دستی و تکنیک‌های اختصاصی در حوزه بیماری‌های ارتوپدی، نورولوژی، زنان و … را دارا هستند. آموزش مداوم، تکنولوژی‌های نوین و متدهای درمانی جدید، از ویژگی‌های متخصصین شاغل در این بخش خواهد و از مشخصه‌های ارزشمند آن، توجه به مراقبت روانی بیماران و تلاش برای حفظ رضایتمندی آنان می باشد.

تجهیزات این بخش عبارتند از شاک ویو، دکمپرشن تراپی همراه با ماساژ جهت ستون فقرات و گردن، مگنت، لنف درین، الکترو آکوپانکچر، لیزر پرتوان، بایو فیدبک، TDSC و سیستم مانیتورینگ قلب همراه با تجهیزات تمرین درمانی خاص آن.
خدمات فیزیوتراپی متناسب با بیماران بستری در هر یک بخش‌های ارتوپدی، جراحی، ICU، CCU و … به صورت مداوم و روزانه با هدف جلوگیری از عوارض ناشی از جراحی و بستری، جلوگیری از عفونت ریه‌، افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد تنفسی، جلوگیری از محدودیت حرکتی و بهبود دامنه حرکتی مفاصل و … ارائه می‌گردد. واحد توانبخشی در بخش فیزیوتراپی نیز آماده ارائه خدمات فنی شامل ارتز و کفش طبی و کار درمانی بیماران همی پلژی، پارا پلژی و CP است.

از دیگر فعالیت‌های پیش بینی شده برای این بخش می‌توان به برگزاری دوره‌های آمورزشی تمرینی برای بیماران مبتلا به کمر درد، گردن درد، زانو درد و تمرینات دوران بارداری (قبل و بعد از زایمان)، تمریناتی جهت رفع مشکل بی‌اختیاری ادراری و … اشاره کرد. در این راستا دوره‌های بازآموزی و سمینارهای آموزشی با استفاده از متخصصین برجسته داخل و خارج از کشور برگزار می‌گردد.

1-5-7- آزمایشگاه و پاتولوژی

1-5-8- کلینیک ها

درمانگاه یا کلینیک ساختمان یا بخشی در بیمارستان  است که به درمان بیماران یا مراقبت پزشکی از بیماران سرپایی اختصاص دارد. معمولاً درمانگاه بخش مستقل است که به درمان بیماران می‌پردازد ولی برخلاف بیمارستان بیماران را بستری نمی‌کند. درمانگاه معمولاً می‌تواند دارای بخشهای پزشک عمومی و متخصص، دندانپزشکی، داروخانه، مامایی، رادیولوژی، آزمایشگاه و … باشد. هر درمانگاهی باید برای هر شیفت فعال خود دارای مسئول فنی پزشک باشد. درمانگاه می‌تواند عمومی یا تخصصی (مانند درمانگاه پوست و مو یا درمانگاه دندانپزشکی) باشد. برخلاف ساختمان پزشکان، درمانگاه مؤسسه واحدی است لذا می‌تواند با سازمانهای بیمه گر و ادارات قرارداد (جهت پذیرش بیماران) ببندد، سرنسخه و سربرگ داشته باشد و پذیرش و صندوق واحدی برای بخشهای مختلف داشته باشد.

در طراحی های انجام شده فضای قابل توجهی از بیمارستان به کلینیک ها تخصیص یافته است که شامل بخش های بسیار مختلفی است. خدمات درمانی پیش بینی شده در این کلینیک ها بسیار متنوع می باشد و براساس نیازسنجی انجام شده صورت گرفته است. تجهیز کلینیک ها به دستگاه ها و تجهیزات مدرن و پیشرفته از جمله اهداف سرمایه گذاران می باشد. روزانه تعداد خدمات بسیار زیادی توسط این بخش از بیمارستان به مراجعین ارائه می گردد و بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی بیماران را مرتفع می نماید.

1-5-9- بخش سوختگی

در طرح بیمارستان سجادیه بخش سوختگی پیش بینی شده است. این بخش مجهز به کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران سوختگی با کادری مجرب و آموزش دیده با ظرفیت 30 تخت می باشد. این بخش بر اساس استاندارد سوختگی احداث شده و در حالت حاد هر اتاق مخصوص یک بیمار و دارای کلیه ملزومات و تجهیزات به صورت مستقل می باشد. بطوریکه برای هر بیمار حمام مخصوص جهت شستشو و تعویض پانسمان در نظر گرفته شده است و کلیه تجهیزات پزشکی اعم از دستگاه ونتیلاتور و مانیتور علائم حیاتی و دستگاه ساکشن و سایر ملزومات مورد نیاز برای ویزیت و مراقبتهای اولیه موجودمی باشد. در مواردی که سوختگی غیر حاد می باشد، اتاق های 2 تخته (در مجموع 16 تخت) نیز بدین منظور پیش بینی شده است.

تمام تخت های بیماران مجهز به تشک مواج بوده و با قابلیت ارائه کلیه خدمات و  استاندارد حفاظت بیمار می باشند. بخش مراقبتهای ویژه سوختگی دارای اتاق عمل مجزا با کلیه تجهیزات مخصوص بیماران است. همچنین وجود تختی مستقل مجهز به دستگاه دیالیز جهت بیماران خاص سوختگی از دیگر تدابیر در نظر گرفته شده برای تجهیز هر چه کامل تر این بخش بوده است. کادر پرستاری بخش مراقبتهای ویژه سوختگی ضمن توانایی در مراقبت از بیماران سوختگی با گذراندن دورهای دیالیز توانایی مراقبت از بیماران خاص را نیز دارا می باشند.

در این بخش گرافی های بیماران بوسیله دستگاه پرتابل رادیولوژی در اتاق خود بیمار انجام می شود. تمامی مراقبت های بیماران بر بالین بیمار انجام شده و از جابجایی بیماران بخصوص در اتاق های مشترک و با وسایل مشترک به منظور پیشگیری از عفونت بطور کامل خودداری می گردد.

در راهروی ورودی بخش ملزومات مورد نیاز جهت آمادگی ورود افراد به بخش ممکن خواهد شد و همچنین گان، کفش و محلول هندراب برای ضد عفونی کردن دست قرار داده خواهد شد. همچنین ملاقات در بخش محدود بوده و به همین جهت راهروی ملاقات جهت همراهان بیماران در این بخش تعبیه شده تا از رفت وآمد بر بالین بیمار کاسته شود.

در راستای استاندارد سازی مراقبت های بیماران بخش BICU برای هر دو بیمار یک پرستار در نظر گرفته شده است، مشاوره های پزشکی اعم از داخلی، عمومی و بیهوشی روزانه انجام می شود. همچنین سایر مشاوره ها تخصصی از جمله عفونی، چشم پزشکی، ریه و … نیز جهت بیماران انجام می گردد. در این بخش اتاق مخصوص پزشک بیهوشی لحاظ شده است و در ایستگاه پرستاری امکان پایش و مانیتورینگ علائم حیاتی کلیه بیماران از طریق مانیتور مرکزی میسر می باشد.

بخش مراقبتهای ویژه سوختگی BICU بیمارستان سجادیه یکی از استانداردترین بخش های سوختگی کشور طراحی شده است که مطابق با استانداردهای عمرانی و تجهیزات روز دنیا راه اندازی می گردد.

1-5-10- اورژانس

اورژانس یا فوریّت‌ها به محلی گفته می‌شود که خدمات پزشکی اورژانس به بیماران ارائه می‌شود. اورژانس‌ها معمولاً به عنوان یک بخش یا دپارتمان از بیمارستان محسوب می‌شوند ولی معمولاً به جهت دسترسی بهتر و سریعتر بیماران در محلی جدا از ساختمان اصلی بیمارستان قرار می‌گیرند. اورژانس‌ها می‌توانند همچنین بسته به نیاز و امکانات در داخل یک درمانگاه هم ساخته شوند. از مهمترین قسمت‌های اورژانس اتاق احیا به همراه تمام امکانات لازم آن است. حدود ۴ دهه از تعریف طب اورژانس به عنوان یکی از تخصص‌های پزشکی می‌گذرد و امروزه به عنوان یکی از رشته‌های شاخص و تعریف شده در برنامه‌های دستیاری پزشکی ارائه می‌شود.

بخش حساس و مهمی از طب شامل اورژانسهای پزشکی است. تصادفات مختلف رانندگی، حوادث مختلف ضمن کار، مسمومیت ها، جراحت های حین نزاع و نیز سایر وضعیتهای خطرناک ناشی از برخی بیماریها نظیر Acute MI و یا کومای هیپراسمولار دیابتی، از علل مهم بروز وضعیتهای اورژانس در یک بیمار می باشند. در چنین شرایطی گاه نجات جان بیمار در دقایق و ثانیه ها رقم می خورد و به این ترتیب مداخله سریع تیم پزشکی اهمیتی حیاتی می یابد. به عبارت دیگر ارزیابی سریع وضعیت بیمار، تشخیص سریع و در صورت لزوم انجام اقدامات تشخیصی مناسب، درمان مناسب و حفظ شرایط پایدار همودینامیک در بیمار در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت جهت حصول بهترین نتیجه از ضروریات شغلی غیر قابل انکار پرسنل شاغل در اورژانس است. از این نظر سعی شده است در اورژانس بیمارستان سجادیه چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی شرایط لازم برای نیل به اهداف مذکور فراهم آید.

اورژانس بیمارستان دارای تخت بالغین، تخت ویژه كودكان، یك انكوباتور، واحد تریاژ و اسكرنینگ، اتاق پانسمان، یك اتاق ایزوله، یك اتاقCPR،  اتاق عمل و یك انبار تجهیزات می باشد. تمامی تختهای بیماران واتاق ایزوله، دارای مانیتور Bed Side  می باشد. علاوه بر این، تمامی تختهای مزبور توسط یك سیستم Cordless مجهز به یك نرم افزار بسیار پیشرفته به مانیتور مركزی موجود در ایستگاه پرستاری متصل می باشند. به این ترتیب كادر پرستاری و پزشكان در هر لحظه قادرند علایم حیاتی و تراسه الكتروكاردیوگرافیك بیمار را كنترل نمایند. مانیتورهای مدرن نصب شده در كنار هر تخت قادر است در هر لحظه علایم حیاتی بیمار شامل فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان اشباع اكسیژن شریانی و كاركرد الكتریكی قلب را در هر یك از 12 لید استاندارد الكتروكاردیوگرافی ثبت نماید.

در طراحی اورژانس سعی شده است از فضاهای بخش به نحو مؤثری استفاده شود. بر همین اساس، كنسولهای متصل به بازوهای متحرك در كنار هر یك از تختها باعث شده كه اولاً قدرت مانور تجهیزات نصب شده بر روی كنسولها افزایش یابد و ثانیاً تجهیزات مختلف هر یك از تختها فضای كمتری اشغال نمایند. هنگامی كه بیمار نیازمند اقدامات احیاست مزایای این طراحی ویژه، بیشتر آشكار می شود. علاوه بر این سیستم PTS بخش، انتقال نمونه ها و پرونده ها را به نقاط مختلف بیمارستان تسهیل کرده است.

تختهای اورژانس نیز دارای ویژگیهای منحصر به فردی است. این تختها دارای تشك های 3 قسمتی است و در زمان حركت، صدای اندكی ایجاد می كنند، كه این امر حداكثر رفاه را برای بیمار در وضعیتهای مختلف ایجاد میكند. ارتفاع این تختها نیز به راحتی و به سرعت قابل تنظیم است.

در اتاق CPR اورژانس بیمارستان كلیه تجهیزات عملیات CPR،BLS  و ALS مهیاست. 2 دستگاه ساكشن پرتابل (علاوه بر ساكشن مركزی)، دستگاهAutopulse ،2  دستگاه ونتیلاتور پرتابل و 2 دستگاه ونتیلاتور غیرپرتابل، Heart monitoring، Heart Monitoring+DC shock، امكانات تعبیه Pace maker موقت و CVP Line و دستگاه منحصر به فرد ویدئو لارنگوسكوپ جهت انتوباسیون در موارد انتوباسیون سخت از جمله این امكانات است. در دو اتاق عمل بخش اورژانس، اعمال جراحی کوچک و نیز اعمال جراحی اورژانس نظیر تعبیه Chest Tube انجام می گیرد.

گردش كار در اورژانس بر اساس سیستم تریاژ  ESI، طراحی شده است. بر این مبناء ابتدا به بیمار توسط پرستار تریاژ، اولویت سفید، سبز یا قرمز داده می شود. سپس بیماران دارای اولویت سبز و سفید توسط پزشك مستقر در اسكرنینگ ویزیت می شوند. بیماران دارای سطح تریاژ 1و2 مستقیماً به اتاق CPR یا بخش وارد می شوند و بلافاصله توسط پزشك مستقر در بخش معاینه و اقدامات لازم برای آنان آغاز می شود. کلیه استانداردهای ACI و نیز استانداردهای اعتبار بخشی ملی در مورد اورژانس، در این بخش پیاده سازی و اجرا شده است.

اتاق ایزوله بخش اورژانس كه برای بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی در نظر گرفته شده بر اساس استانداردها دارای فشار منفی و جدا از سایر تختها طراحی شده است. این اتاق دارای سرویس بهداشتی مجزا و مطابق با آخرین دستورالعملها تجهیز شده است.

بخش اورژانس همچنین به سه دستگاه آمبولانس مجهز می‌باشد. امکانات کامل CPR و انتقال بیماران نیازمند به ICU در این آمبولانسها در نظر گرفته شده است.

بخشهای آزمایشگاه، سی تی اسکن، رادیولوژی و اتاقهای عمل نیز در موارد اضطراری در اختیار اورژانس می باشند. علاوه بر اینها بخش اورژانس بیمارستان توانایی سرویس دهی به اورژانس هوایی را نیز دارد.

تیمی از پرستاران خبره، پزشکان و متخصصین مجرب امور درمانی بخش را برعهده دارند. جهت تسریع امور و رفاه بیشتر بیماران مراجعه کننده به اورژانس، پذیرش و ترخیص بیماران در این بخش به صورت مستقل انجام می‌شود. جهت تسریع امور درمانی بیمار، کلیه مراحل پذیرش، درخواست اقدامات پاراکلینیک، تجویز دارو و ترخیص بیماران از طریق سیستم HIS انجام میگیرد.

واحد پذیرش اورژانس بیمارستان سجادیه در محل ورودی اورژانس قرار داده شده است که به صورت 24 ساعته فعال خواهد بود و آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد.

1-5-11- داروخانه

داروخانه بیمارستان مسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز كلیه بخشهای بیمارستان را برعهده دارد. طبق پیش بینی ها بیش از 1200 قلم داروهای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و همچنین بیش از 300 مورد لوازم پزشكی و بهداشتی در داروخانه بیمارستان تأمین خواهد شد كه نیازهای دارویی كلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز باشد.

لیست فارماكوپه دارویی بیمارستان و مشخصات علمی این داروها در سایت بیمارستان قابل دسترسی خواهد بود. مجموعه داروخانه بیمارستان با فضایی بالغ بر 190 مترمربع شامل مدیریت داروخانه، محل ساخت داروهای جالینوس (تركیبی)، نسخه پیچی و تحویل دارو، نگهداری داروهای مخدر، نگهداری داروهای یخچالی، لوازم پزشكی، بهداشتی و داروهای گیاهی، انبار دارویی مجهز و استاندارد و داروخانه اورژانس می باشد.

با توجه به پیش بینی انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وكلینیك ویژه در اختیار مراجعه كنندگان قرار می گیرد. همچنین داروهای جالینوسی (تركیبی) مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی نیز بطور روزانه و در اسرع وقت در داروخانه ساخته می شود و در اختیار بیمار یا بخش قرار می گیرد.

1-5-12- بخش های اقامتی

بمنظور رفاه حال همراهان بیمار و خود بیمار در طول دوره ارائه خدمات درمانی، در کنار بیمارستان و با زیربنای حدود 3،592 مترمربع احداث یک هتل پیش بینی شده است. این هتل مطابق با استاندارد هتل‌های اقامتی اقدام به ارائه خدمات رفاهی به بیماران و همراهان ایشان می‌نماید. بخش هتل در مجموع دارای 32 سوئیت می باشد. در هر سوئیت امکانات رفاهی متعدد در نظر گرفته شده است.

1-5-13- سایر بخش ها

امکانات رفاهی پیش بینی شده در این بیمارستان شامل بخش های زیر می باشد.

 • رستوران
 • کافی شاپ کافی‌شاپ علاوه بر داخل هتل، در قسمت حیاط بیمارستان نیز پذیرای میهمانان گرامی است. کافی‌شاپ هتل مطابق با تمام استانداردهای روز دنیا خدمات خود را از جمله نوشیدنی‌های سرد و گرم، صبحانه و انواع برگرها ارائه می‌دهد. شما می‌توانید در زمان استفاده از محیط گرم و آرام کافی‌شاپ، از اینترنت پر سرعت نیز بهره‌مند شوید.
 • بانک باجه بانک با هدف دسترسی آسان و رفاه حال مراجعین محترم، در قسمت لابی هتل و حیات بیمارستان واقع شده است و آماده خدمت‌رسانی است.
 • آژانس مسافرتی با مذاکراتی که بعدها انجام خواهد شد یک آژانس مسافرتی مستقر در لابی هتل آماده ارائه کلیه خدمات از جمله فروش بلیط تمامی خطوط هوایی داخلی و خارجی، تورهای مسافرتی، رزرو هتل، اخذ ویزا و ارائه خدمات CIP در فرودگاه‌ها به مراجعه‌کنندگان گرامی خواهد بود.
 • سالن ورزشی
 • سالن اجتماعات در این هتل سالن اجتماعات با گنجایش 800 نفر پیش بینی شده است. این سالن با دارا بودن امکاناتی نظیر سیستم صمعی- بصری با قابلیت ارتباط مستقیم با اتاق‌های عمل و بالعکس، فیلم‌برداری، Video Central، Data Projector، سیستم‌های آموزشی (Visualizer) و همچنین خدمات پذیرایی مکانی مناسب جهت برگزاری همایش‌های داخلی، خارجی و همچنین کارگاه‌های آموزشی محسوب می‌شود.
 • گل‌فروشی در حیاط هتل پیش بینی شده است و با ارائه انواع گل‌های طبیعی و مصنوعی، لوازم تزئینی و کلیه خدمات گل آرایی در خدمت مراجعین محترم است
 • نمازخانه: نمازخانه که دارای دو قسمت مجزا جهت رفاه حال آقایان و خانم‌ها بوده و محیطی زیبا و آرام را جهت انجام فرائض دینی مراجعین محترم فراهم می آورد.
 • پارکینگ بامتراژ 10،000 مترمربع

نتایج مالی طرح از دیدگاه کل سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top